پایه ششم

حنانه صابری، عضو شورای دانش آموزی دبستان...

پایه ششم

فاطیما علیدادی منشی شورای دانش آموزی دبستان...

پایه ششم

زندگی تکرار فرداهای ماست               می‌رسد...

پایه ششم

آناهیتا رشیدی فرد، عضو شورای دانش آموزی دبستان...

پایه ششم

پریسان حکیمی عضو شورای دانش آموزی هستم. هدفم...

پایه پنجم

سما امینی، عضو شورای دانش آموزی دبستان پیشتازان...

پایه چهارم

النا درافشانی، عضو شورای دانش آموزی مدرسه...

پایه ششم

بهار گلستان، دانش آموز پایه ی ششم دبستان...

پایه ششم

نیایش صدیقی عضو شورای دانش اموزی دبستان پیشتازان...

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور