نماینده پایه ششم

حوزه فعالیت شخصی

رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

حمید شریفی- اپیدمیولوژیست، عضو هیات علمی دانشگاه...

نماینده پایه پنجم

حوزه فعالیت شخصی

نائب رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

نماینده پایه دوم

حوزه فعالیت شخصی

رابط انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

بهارک اختردانش ؛ دکتری تخصصی بیماری های داخلی...

نماینده پایه اول

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

نماینده پایه پیش دبستانی

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

با سلام و ادب . اینجانب سلمان یوسفی دادرس دارای...

نماینده پایه چهارم

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

فرهاد محمدی رییس اموراداری درمانگاه شماره ۲...

نماینده پایه اول

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

علیرضا صافی زاده. کارشناس مدیریت صنعتی و...

نماینده پایه چهارم

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور