پایه چهارم

شورای دانش آموزی دبستان پیشتازان هستم. هدف من...

پایه چهارم

رادین محسنی عضو شورای دانش آموزی دبستان پیشتازان...

پایه پنجم

محمد علی گل گلاب رئیس شورای دانش آموزی...

پایه سوم

عضو شورای دانش آموزی دبستان پسرانه پيشتازان...

پایه سوم

امیر عباس باصره عضو شورای دانش آموزی...

پایه سوم

آتمین زندوکیلی عضو شورای دانش آموزی مدرسه...

پایه چهارم

سجاد گلستان، عضو شورای دانش آموزی هستم و...

پایه پنجم

علی یوسفی، نائب رئیس شورای دانش آموزی هستم. با...

پایه ششم

علی صالحی مقدم عضو شورای دانش آموزی هستم. به...

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور